Where work meets play

Aktualizuj do
nowej wersji systemu
Windows

Aktualizowanie komputera z systemem Windows 8 MSI do Windows 8.1

Producent MSI zaleca, aby przed przeprowadzeniem aktualizacji komputera do systemu Windows 8.1 wykonać kilka innych działań.

Zalecane aktualizacje i działania dotyczące aplikacji/sterowników

 1. Uruchom program narzędziowy MSI BurnRecovery w celu utworzenia płyt przywracania Windows 8.
 2. Odinstaluj sterownik NVIDIA i Intel VGA.

Należy zapewnić aktualność komputera z systemem Windows 8, instalując najnowsze aktualizacje dla systemu Windows

Sprawdzanie dostępności aktualizacji w usłudze Windows Update

 1. Otwórz Windows Update w Panelu sterowania, przesuwając palce od prawej krawędzi ekranu, naciskając polecenie Wyszukaj (lub w przypadku używania myszy wskazując prawy górny róg ekranu i przesuwając wskaźnik myszy w dół, a następnie klikając polecenie Wyszukaj), wprowadzają tekst Windows Update w polu wyszukiwania, naciskając lub klikając opcję Ustawienia, a następnie naciskając lub klikając polecenie Zainstaluj aktualizacje.
 2. W lewym okienku naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje i poczekaj, podczas gdy system Windows sprawdzi dostępność aktualizacji dla Twojego komputera.
 3. Jeśli aktualizacje zostaną znalezione, kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

Otwórz Sklep Windows i wybierz kafelek „Aktualizacja do Windows 8.1”. W przypadku wyświetlenia powiadomienia „Aktualizacja do Windows 8.1”możesz wybrać przycisk „Przejdź do Sklepu”

Aby przeprowadzić aktualizację do systemu Windows 8.1 ze Sklepu Windows

 1. Na stronie produktu Windows 8.1 wybierz pozycję Pobierz. Pobieranie i instalacja systemu Windows 8.1 mogą zająć 1-2 godziny, ale w czasie pobierania można nadal używać komputera.
 2. Jeśli pojawi się monit o wykonanie jakiejś czynności, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Uruchom teraz lub zaczekaj, aż system Windows automatycznie przeprowadzi ponowne uruchomienie
 4. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, a następnie zaloguj się w systemie Windows 8.1

System Windows 8.1 — Zapraszamy! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Producent MSI zaleca, aby po przeprowadzeniu aktualizacji komputera do systemu Windows 8.1 zainstalować kilka aktualizacji.

Zalecane aktualizacje i działania dotyczące aplikacji/sterowników
 1. i. Instrukcje dotyczące pobierania/instalacji zaktualizowanych sterowników lub oprogramowania układoweg
 2. Instrukcje dotyczące pobierania/instalacji zaktualizowanych aplikacji
 3. Instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące wstępnie zainstalowanych przez producenta OEM aplikacji lub narzędzi, które zostały odinstalowane i należy zainstalować je ponownie po przeprowadzeniu aktualizacji
  Preinstalowane aplikacje:
  1. Zaktualizuj BlueStacks.
  2. Odinstaluj Hybrid Power i zainstaluj Dragoon Gaming Center/Hybrid Power.
  3. Zaktualizuj Winzip.
Back